Lista sędziów, asesorów i referendarzy - I Wydział Cywilny

Sędziowie


SSR Blanka Kasprowicz – Przewodnicząca Wydziału
(podział czynności - SSR Blanka Kasprowicz)  (PLIK PDF, 259 KB)


SSR Małgorzata Woźniak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
(podział czynności - SSR Małgorzata Woźniak) (PLIK PDF, 263 KB)


SSR Jakub Matkowski – Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie
(podział czynności - SSR Jakub Matkowski) (PLIK PDF, 250 KB)


SSR Katarzyna Augustynek
(podział czynności - SSR Katarzyna Augustynek) (PLIK PDF, 312 KB)


SSR Bogdan Siwiec
(podział czynności - SSR Bogdan Siwiec) (PLIK PDF, 314 KB)


SSR Grzegorz Markiewicz
(podział czynności - SSR Grzegorz Markiewicz) (PLIK PDF, 314 KB)


SSR Karolina Szymala
(podział czynności - SSR Karolina Szymala) (PLIK PDF, 314 KB)


Referendarze


Ref. Natalia Majewska
(podział czynności - Ref. Natalia Majewska) (PLIK PDF, 315 KB)

 

Ref. Klaudyna Książek-Stasiak
(podział czynności - Ref. Klaudyna Książek-Stasiak) (PLIK PDF, 316 KB)

 

Asesorzy


ASR Karol Grzywa
(podział czynności - ASR Karol Grzywa) (PLIK PDF, 316 KB)


ASR Paulina Izbrandt-Teodorczyk
(podział czynności - ASR Paulina Izbrandt-Teodorczyk) (PLIK PDF, 313 KB)