Lista sędziów i referendarzy - VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pyrzycach

Sędziowie


SSR Katarzyna Radzikowska-Jędrusiak – Przewodnicząca Wydziału
(podział czynności - SSR Katarzyna Radzikowska-Jędrusiak) (PLIK PDF, 304 KB)


SSR Katarzyna Cichocka
(podział czynności - SSR Katarzyna Cichocka) (PLIK PDF, 294 KB)

 

SSR Przemysław Laska - Sędzia delegowany do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie (art.77 § 8 ustawy z dnia 27.07.2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. Zm.)
(podział czynności - SSR Przemysław Laska) (PLIK PDF, 298 KB)