Nieodpłatna pomoc prawna - powiat pyrzycki

NIEODPŁATANA POMOC PRAWNA - powiat pyrzycki

           

         Od początku roku 2016 Powiat Pyrzycki zorganizował nieodpłatna pomoc prawną zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.


Prowadzone są dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

              
Pierwszy punkt zlokalizowany jest w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach przy ul. Lipiańskiej 4, zorganizowany przez Powiat Pyrzycki w porozumieniu z samorządami radców prawnych i adwokatów. Czynny jest codziennie w następujących godzinach:


poniedziałek - 11:00 - 15:00 - porad udziela adwokat,
wtorek - 15:00 - 19:00 - porad udziela adwokat,
środa - 13:30 - 15:30 - porad udziela radca prawny i od 15:30- 17:30 - porad udziela adwokat,
czwartek - 9:00 - 13:00 - porad udziela radca prawny,
piątek - 9:00 - 13:00 - porad udziela radca prawny.

 

Drugi punkt od początku lutego 2016 r. prowadzony jest przez powiat, podobnie jak pierwszy w porozumieniu z samorządami radców prawnych i adwokatów. Zlokalizowany jest on w lokalach na terenie wszystkich miejscowości będącymi siedzibami gmin wchodzących w skład powiatu.
Dyżury w drugim punkcie pełnione są zatem w gminach: Pyrzyce, Lipiany, Bielice, Kozielice, Przelewice, Warnice. W Pyrzycach dyżury pełni radca prawny (w każdy poniedziałek) i dwóch adwokatów (w środy , czwartki i piątki zgodnie z harmonogramem), w Lipianach w każdy wtorek - adwokat, w Bielicach w co drugą środę - adwokat, w Kozielicach w co drugi piątek - adwokat, w Przelewicach w co drugi piątek adwokat, w Warnicach w co drugi czwartek - radca prawny. ( Harmonogram dyżurów w lokalach punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonego na terenie całego powiatu – poniżej ) Zastrzegam, że w niektórych,, szczególnie uzasadnionych przypadkach dni lub godziny dyżurów mogą zostać zmienione za obopólną zgodą radcy prawnego lub adwokata i powiatu.
Informacja o miejscu, dniach i godzinach dyżurów umieszczona jest w BIP-ie i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz przy lokalach w poszczególnych gminach.

                           

 


     

Terminarz funkcjonowania i usytuowanie lokali Nieodpłatnego Punktu Pomocy Prawnej
w roku 2016 na terenie powiatu pyrzyckiego

 

Sty czeń

Luty Marzec Kwie cień Maj Czer wiec Lipiec Sier pień Wrze sień Paźdz iernik List opad Grud zień
Gmina Pyrzyce

4,11

15,18

25,28

1,3,8

12,15

17,22

25,29

2,7

11

14,16

21,24

30

4,6

11,14

18,20

25,28

 

 

 

2,4,6

9,16

18,20

23,30

1,6,9

13,15

20,23

27,29

4,11

13,15

18,25

27,29

1,8,10

11,22

24,26

29

5,8,12

14,19

23,26

28

3,10,

12,14,

17,24

26,27

31

7,9,

14

21,23

24,28

5,7

9

12,19

21,22

Gmina Lipiany

5,12

19,26

2,9

16,23

1,8

15

22,29

5,12

19,26

10,17

24,31

7,14

21,28

5,12

19,26

2,9,16

23,30

6,13

20,27

4,11

18,25

8,15

22,29

6,13

20,27

Gmina Bielice 13,27 10,24 9,23 13,27 11,25 8,22 6,20

3,17,

31

7,21 5,19

2,16

30

14,28
Gmina Warnice 7,21 4,18

3,17

31

7,21 5,19

2,16

30

7,21 4,18

1,15

29

6,20 3,17

1,15

29

Gmina Kozielice 14,29 12,26 11,25 8,22 13,27 3,17

1,15

29

12,26 9,23 14,28 10,25 9,23
Gmina Przelewice 8,22 5,19 4,18

1,15

29

13,27 10,24 8,22 5,19

2,16

30

7,21 4,18

2,16

30

            

Punkty będą czynne:
w gminie Lipiany i Przelewice od godziny 11:00 do 15:00
w Bielicach od 10:00 do 14:00
w pozostałych gminach od godziny 09:00 do 13:00

Usytuowanie poszczególnych lokali:
Gmina Pyrzyce: Urząd Miejski w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, sala nr. 14
Gmina Bielice: Urząd Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, sala nr.1
Gmina Kozielice: Urząd Gminy Kozielice 73, sala nr. 8
Gmina Lipiany: Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Myśliborskiej 3, sala nr. 16
Gmina Przelewice: Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach 75, wejście C, sala C 4
Gmina Warnice: Urząd Gminy w Warnicach 66, 74-201 sala nr. 2

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna - powiat pyrzycki