Nieodpłatna pomoc prawna - powiat stargardzki

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - powiat stargardzki


Od początku roku 2016 Powiat Stargardzki rozpoczął realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na zorganizowaniu na terenie powiatu 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej wyznaczone na terenie powiatu stargardzkiego:

Lp.
Miejsce Godziny pracy Podmiot prowadzący
1 STARGARD
OS. ZACHÓD B15A
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK
OD GODZ. 15.00- 19.00
PUNKT POWIERZONY
SZCZECIŃSKIEJ IZBIE ADWOKACKIEJ ORAZ OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH W SZCZECINIE
2 DOLICE
UL. OGRODOWA 18
PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK
OD GODZ. 9.00-13.00
PUNKT POWIERZONY
SZCZECIŃSKIEJ IZBIE ADWOKACKIEJ ORAZ OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH W SZCZECINIE
3 CHOCIWEL
UL. ZWYCIĘZCÓW 1
PONIEDZIAŁEK, WTOREK
I CZWARTEK
OD GODZ. 14.00-18.00
PIĄTEK I ŚRODĘ
OD GODZ. 9.00-13.00
PUNKT POWIERZONY
CARITAS ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO- KAMIEŃSKIEJ UL. WIENIAWSKIEGO 5
71-142 SZCZECIN
4 DOBRZANY
UL. STASZICA 1
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK
OD GODZ. 14.00-18.00, WTOREK, CZWARTEK
OD GODZ. 12.00-16.00
PUNKT POWIERZONY
FUNDACJI CENTRUM ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UL. BAZAROWA 1 c/7
71-614 SZCZECIN
5 IŃSKO
UL. BOH. WARSZAWY 38
PONIEDZIAŁKI, ŚRODY,
CZWARTKI I PIĄTKI
OD GODZ.10.00-14.00, WTOREK OD GODZ. 11.30-15.30
PUNKT POWIERZONY
FUNDACJI CENTRUM ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UL. BAZAROWA lc/7
71-614 SZCZECIN

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna - powiat stargardzki